Florida - 2023Kansas State - 2023LSU - 2023MIZZOU Cheer Cotton Bowl - 2023MIZZOU Football - Cotton Bowl 2023MTSU -2023South Carolina - 2023South Dakota - 2023Tennessee - 2023